Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikrofortuna Üyelik ve Hesap(lar) Sözleşmesi

 

İşbu Mikrofortuna üyelik ve hesap(lar) sözleşmesi (“sözleşme”) hizmetlerimizin sizin tarafınızdan kiralanması ve kullanımına yöneliktir. Hizmetlerimiz için ücretsiz deneme kaydını yaptığınız takdirde işbu sözleşme söz konusu ücretsiz deneme sürecine ilişkin de uygulanılacaktır.

 

İşbu sözleşmeyi, kabulünüzü belirten sitedeki ilgili yere tıklayarak veya işbu sözleşmeyi belirten bir sipariş formu düzenleyerek, kabul ettiğiniz takdirde, sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşmeyi bir şirketin veya başkaca tüzel kişilikler adına akdetmeniz halinde, söz konusu tüzel kişilikler ve onların kurumları üzerinde işbu sözleşmenin şart ve koşulları açısından bağlayıcılık yetkinizin olduğunu taahhüt etmiş sayılır ve bu durum “sen” veya “siz” gibi terimler söz konusu tüzel kişilikler ve onun bağlı kurumlarını da kapsayacaktır. Bu gibi bir yetkinizin olmaması halinde veya işbu sözleşmenin şart ve koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, işbu sözleşmeyi kabul etmemeli ve hizmetleri kullanmamalısınız. Kullanmanız halinde şahsen sorumlu olursunuz.

 

Öncelikli yazılı iznimiz olmaksızın, doğrudan rekabetçimiz olduğunuz takdirde hizmetlere erişiminiz olmayacaktır. Ek olarak, kullanılabilirlik, performans veya işlevsellik takibi amacıyla veya diğer kıyaslayıcı veya rekabetçi amaçlar için hizmetlere erişiminiz olmayacaktır.

 

İşbu sözleşme en son olarak 17/06/2013 tarihinde güncelleştirilmiştir. İşbu sözleşme, sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarih itibarıyla sizinle bizim aramızda geçerli olacaktır.

 

İçindekiler

 1. Tanımlar
 2. Ücretsiz Deneme
 3. Kiralanan Hizmetler
 4. Hizmetlerin Kullanımı
 5. Dış Kaynaklı Uygulama
 6. Araçlar
 7. Kiralanan Hizmetlere İlişkin Ücretler ve Ödeme
 8. Mülkiyet ile İlgili Haklar
 9. Gizlilik
 10. Garantiler ve Feragatler
 11. Teminatlar
 12. Süre ve Fesih
 13. Sözleşmeyi Akdettiğiniz Taraf, Tebligatlar, Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi
 14. Genel Hükümler

 

1.TANIMLAR

1.1“Bağlı Şirket” söz konusu tüzel kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla birlikte müşterek kontrol altında olan herhangi bir tüzel kişi anlamına gelir. “Kontrol” ibaresi bu tanımın amacına istinaden, söz konusu tüzel kişiliğin oy haklarının %50’sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bunların kontrol edilmesi anlamına gelir.

1.2Mikrofortuna Uygulama Dükkanıhttp://store.mikrofortuna.net adresinde veya benzer bir tanımla tanımlanan herhangi bir bağlı web sitesinde bulunan Hizmetlerle birlikte çalışan uygulamaların online dizini anlamına gelir.

1.3“Dış Kaynaklı Uygulamalar” bizlerin haricindeki tüzel kişiler ve bağımsız kişiler tarafından temin edilen ve bu şekilde açıkça tanımlanan, http://store.mikrofortuna.net veya benzer bir tanımla tanımlananlar da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan online uygulamalar ve offline yazılım ürünleri anlamına gelir.

1.4Araçlar” bizim geliştirdiğimiz ve bu şekilde açıkça tanımlanan, mikrofortuna.net’ te ilgili yerde veya benzer bir tanımla tanımlananlar da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan online uygulamalar ve offline yazılım ürünleri anlamına gelir.

1.5“Zararlı Kod” virüsler, solucanlar, saat bombaları, Trojanlar ve diğer zararlı veya kötücül kodlar, dosyalar, skriptler, ajanlar veya programlar anlamına gelir.

1.6“Sipariş Formu” bu konudaki ilaveler ve ekler de dâhil olmak üzere, zaman zaman sizinle bizim veya bağlı şirketlerimizden herhangi birisiyle arasında akdedilen, bu konudaki ilaveler de dâhil olmak üzere, işbu sözleşme dâhilinde sipariş vermek için kullanılan dokümanlar anlamına gelir. İşbu sözleşme dâhilinde bir Sipariş Formunun doldurulmasıyla birlikte, bir Bağlı Şirket, sanki işbu sözleşmenin bir tarafıymış gibi, işbu Sözleşmenin şart ve koşullarınca bağlı olmayı kabul eder. Sipariş Formları işbu Sözleşmeye referans amaçlı olarak dâhil edilmiştir.

1.7“Kiralanan Hizmetler” ücretsiz bir deneme için temin edilenlerden farklı olarak, bir Sipariş Formu dâhilinde sizin veya sizin Bağlı Şirketleriniz tarafından Kiralanan Hizmetler anlamına gelir.

1.8“Hizmetler” tarafınızdan ücretsiz bir deneme veya bir Sipariş Formu dahilinde sipariş edilen ve tarafımızca http://www.mikrofortuna.net ve/veya Araçlar da belirtildiği şekildeki gibi ilişkili online ve/veya offline bileşenler de dahil olmak üzere tarafımızca tanımlanan diğer web sayfalarındaki müşteri giriş linki aracılığıyla online sunulan ürün ve hizmetler anlamına gelir. Hizmetlere http://store.mikrofortuna.net başvuruları dâhil değildir.

1.9“Kullanıcı Kılavuzu” zaman zaman güncelleştirildiği haliyle, http://yardim.mikrofortuna.net adresinden ulaşılabilir, Hizmetler için hazırlanan online kullanıcı kılavuzu anlamına gelir. Aşağıdaki Madde 2 dâhilinde belirtilen 30 günlük ücretsiz deneme süresince Kullanıcı Kılavuzunu değerlendirme imkânınız mevcuttur.

1.10“Kullanıcılar” bir Hizmete ilişkin aboneliklerinin sipariş edildiği ve tarafınızca (veya talebinize istinaden tarafımızca) kullanıcı kimlik ve şifrelerinin temin edildiği, Hizmetlerin kullanımı için tarafınızca yetkilendirilen kişiler anlamına gelir. Kişiler çalışanlarınız, danışmanlarınız, yüklenicileriniz, temsilcileriniz ve iş yaptığınız üçüncü tarafları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.

1.11“Biz, Bizi veya Bizim” Madde 13 (Sözleşmeyi akdettiğiniz Taraf, Tebligatlar, Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi)’de açıklanan Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelir.

1.12“Siz veya Sizin” işbu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz şirket veya yasal tüzel kişilik ve söz konusu şirket veya yasal tüzel kişiliğin Bağlı Şirketleri anlamına gelir.

1.13“Verileriniz” Kiralanan Hizmetlere sizin tarafınızdan sunulan tüm elektronik veri veya bilgiler anlamına gelir.

 

2.ÜCRETSİZ DENEME

2.1Sitemize bir ücretsiz deneme sürümü için kayıt olduysanız, size bir veya birden çok servisi, aşağıdaki süreler boyunca, ücret talep etmeksizin ücretsiz deneme sürümü olarak kullanılabilir kılacağız: (a) uygun Hizmeti kullanmak için kayıt olduğunuz deneme süresinin sonunun bitimine kadar veya (b) tarafınızca sipariş edilen herhangi bir Kiralanan Hizmetin başlama tarihine kadar. Bu şekildeki herhangi bir ek şart ve koşulları işbu Sözleşmeye referans olarak dâhil edilmiş olup, yasal açıdan bağlayıcıdırlar.

2.2Deneme süresince hizmetlere girmiş bulunduğunuz herhangi bir veri ve tarafınızca ya da sizin için hizmetlere yapılan herhangi bir uyarlama, deneme süresinin sona ermesinden önce, deneme süresi kapsamındaki hizmetlerle aynı olan hizmetler için bir abonelik kiralamadığınız sürece, yükseltilmiş hizmetler kiralamadığınız sürece veya söz konusu verileri başka bir ortama aktarmadığınız sürece verileriniz ve hesap(lar) 1 ay saklanacak ve daha sonra kalıcı olarak silinecek ve kaybolacaktır. Deneme süresince girdiğiniz verileri veya yaptığınız uyarlamaları deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmete aktaramazsınız; bu nedenle, deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmet kiraladığınız takdirde, deneme süresi sona ermeden verilerinizi başka ortama aktarmalısınız aksi halde verileriniz kalıcı olarak kaybolacaktır.

2.3Madde 10’a (garantiler ve feragatler) karşın, hizmetler ücretsiz deneme süresince “oldukları gibi” herhangi bir garanti olmaksızın temin edilmektedirler.

2.4Lütfen deneme süresi boyunca programın özelliklerini içeren dokümanları inceleyiniz. Bu şekilde herhangi bir Hizmeti kiralamadan önce Hizmetlerin özellik ve fonksiyonlarına aşina olabileceksiniz.

 

3.KİRALANAN HİZMETLER

3.1Kullanıcı Abonelikleri. Geçerli Sipariş Formunda aksi açıkça belirtilmedikçe, (i) Hizmetler Kullanıcı abonelikleri şeklinde kiralanır ve sadece belirtilen sayıdaki Kullanıcı tarafından kullanılabilir, (ii) ek Kullanıcı abonelikleri, ek kullanıcı aboneliklerinin eklendikleri tarihteki geçerli olan abonelik süresinin geri kalanıyla doğru orantılı bir şekilde, işbu sözleşme dâhilinde daha önce yapılan aboneliklere ilaveten http://www.mikrofortuna.net adresinde yayınlanan güncel fiyatlar üzerinden geçerli abonelik süresi boyunca eklenebilir ve (iii) eklenen Kullanıcı abonelikleri önceden mevcut olan aboneliklerin sona erdikleri tarihle aynı tarihte sona ermelidirler. Kullanıcı abonelikleri sadece belirtilen Kullanıcılar için olup, bir Kullanıcıdan fazlasıyla paylaşılamaz veya birden fazla kullanıcı tarafından kullanılamaz fakat Hizmetleri kullanmayı devam etmeyi istemeyen önceki Kullanıcıların yerine geçen yeni Kullanıcılara devredilebilir.

 

4.HİZMETLERİN KULLANIMI

4.1Sorumluluklarımız. Aşağıdakileri yapmakla sorumluyuz;

4.1.1İlgili sitede aksi belirtilmedi sürece herhangi bir ücret talep etmeden sizlere Kiralanan Hizmetler için minör sürüm yükseltme desteğimizi sunacağız.

4.1.2İlgili sitede aksi belirtilmedi sürece Kiralanan Hizmetler için fonksiyon ve kabiliyetleri ile ilgili teknik desteğimizi biz ve/veya bizim tarafımızdan yetkilendirilen destek merkezileri ile sunacağız.

4.1.3Bunların dışında mikrofortuna.net sitesi kontrol panelinde yer alan ticket ile soracağınız mevzuat, özellik ve fonksiyonları ile ilgili sorularınızı ilgili sitede aksi belirtilmedi sürece herhangi bir ücret talep etmeden sizlere desteğimizi sunacağız.

4.1.4Aşağıda a ve b olarak belirtilenler dışında, ticari olarak gerekli olan özeni göstererek kiralamış olduğunuz servislere haftada 7 gün, günde 24 saat ulaşabilmenizi sağlayacağız; (a) planlanan kapatma (bu konuda Kiralanan Hizmetler aracılığıyla en az 4 saat öncesinden bildirim yapmalıyız ve söz konusu kapatmayı ilgili sitede ve/veya aktif kullanıcılara gönderilecek mesajla belirtilen sürede hafta sonları Cuma akşam 22.00 ile Pazartesi saat 03:00 saatleri arasında, (UTC +02:00) yerel Türkiye saatine denk gelecek şekilde uygun olabilecek en makul kapsam dâhilinde programlamalıyız) ve (b) sınırlandırma yapılmaksızın doğal afetler, hükümet eylemleri, seller, yangınlar, depremler, kamu kargaşa, terör olayları, isyanlar ve diğer işçilik sorunları (çalışanlarımızı ilgilendirenlerin haricinde), internet hizmet sağlayıcısı arıza veya gecikmeleri ve hizmet ataklarının reddi de dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan, makul kontrolümüz haricindeki durumlardan ötürü meydana gelen herhangi bir kullanamama durumu ve (c) Size hizmet verdiğimiz IP adres(ler)i üzerinden sistemimize doğru zararlı kod itimi, servis kalitesinde ve sürekliliğinde kesinti oluşturabilecek elektronik talepler (DDOS atakları) tespit edilmesi ve bunların 10 dakikayı aşması halinde, verilen hizmet haber vermeksizin ve ikinci bildirime kadar durdurulur.

4.1.5Kiralanan Hizmetleri sadece yürürlükteki yasalara ve hükümet düzenlemelerine uygun olarak temin edeceğiz.

4.2Verilerinizin Tarafımızdan Korunması. Verilerinizin güvenliğinin, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması için uygun idari, fiziksel ve teknik önemleri alacağız.

4.3Aşağıdakileri yapmayacağız: (a) Verilerinizi değiştirmek, (b) Madde 9.3 (Zorunlu İfşa) haricinde yasalarca talep edildiği durumlar ve doğrudan Tarafınızca yazılı olarak izin verilen durumlar haricinde Verilerinizi ifşa etmek veya (c) Hizmetler temin etmek ve hizmet veya teknik sorunlarını önlemek veya gidermek haricinde veya müşteri destek konularıyla bağlı olarak talebiniz üzerine olduğu durumlar haricinde verilerinize erişmek.

4.4Sorumluluklarınız. Aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaksınız, kullanıcıların bu Sözleşmeye uymaları, (ii) Verilerinizin doğruluğu, kalitesi ve yasallığı ile Verilerinizi elde etme şekli, (iii) Hizmetlere ilişkin olarak yetkisiz erişim veya kullanımı önlemek amacıyla ticari açıdan makul çabaları sarf etmelisiniz ve bu gibi herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanım durumunda derhal bizlere haber vermelisiniz ve (iv) Hizmetleri sadece Kullanıcı Kılavuzuna ve geçerli yasa ile hükümet düzenlemelerine uygun olarak kullanmalısınız. Aynı şekilde, aşağıdaki eylem ve fiilleri yapmayacaksınız: (a) Hizmetleri Kullanıcılardan başkalarına kullandırtmak, (b) Hizmetleri satmak, yeniden satmak, kiralamak veya kiraya vermek, (c) Hizmetleri ihlal mahiyetinde olan, hakaret içeren veya sair suretle Hizmetleri yasadışı amaçlarla kullanmak veya zararlı olan materyalleri muhafaza etmek veya iletmek veya üçüncü taraf gizlilik haklarını ihlal edecek şekilde materyal muhafaza etmek veya iletmek, (d) Hizmetleri Zararlı Kodları muhafaza etmek veya iletmek için kullanmak, (e) Hizmetlerin veya hizmetlerin kapsamındaki üçüncü taraf verilerinin bütünlük ve performansına müdahale etmek veya bunları kesintiye uğratmak veya (f) Hizmetlere veya bunların ilgili sistem veya şebekelerine yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak.

4.5Kullanım Kısıtlamaları. Hizmetler bir takım sınırlandırmalara tabii olabilirler, örneğin disk depolama alanına ilişkin sınırlandırmalar. Bu gibi sınırlandırmalar ilgili sitedeki Kullanıcı Kılavuzunda belirtilmiştir.

 

5.DIŞ KAYNAKLI UYGULAMA

5.1Dış Kaynaklı Uygulamalar Ürün ve Hizmetlerinin İktisap Edilmesi. Bizler veya üçüncü taraflar, zaman zaman sizlere (örneğin store.mikrofortuna.net aracılığıyla) Dış Kaynaklı Uygulamalara ait olan programlar ile uygulama, uyarlama ve diğer danışmanlık hizmetleri de dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan üçüncü taraf ürün veya hizmetleri sunabiliriz. Bu gibi store.mikrofortuna.net’e ait olan ürün veya hizmetlerin tarafınızca yapılan herhangi bir iktisabı ve sizin ile Dış Kaynaklı Uygulamalar haricindeki herhangi bir tedarikçi (hizmet sağlayıcısı) arasındaki herhangi bir veri değişimi, sadece siz ve söz konusu Dış Kaynaklı Uygulama tedarikçisi arasında geçerlidir ve uygulanır. Sipariş Formunda belirtilmediği sürece, tarafımızca “Onaylanmış” veya sair suretle olup olmadıklarına bakılmaksızın, Dış Kaynaklı Uygulamalar ürün veya hizmetleri için hiçbir garanti veya destek sunmamaktayız. Madde 5.3’e (Dış Kaynaklı Uygulama Hizmetleri ile Entegrasyon) tabii olmak üzere, desteklenen bir hesaplama cihazı, işletme sistemi, web tarayıcısı ve internet bağlantısı haricinde, Hizmetleri kullanmak için Dış Kaynaklı Uygulamalara ait herhangi bir ürün veya hizmetin satın alınmasına veya kiralanmasına gerek yoktur.

5.2Dış Kaynaklı Uygulamalara Başvuruları ve Verileriniz. Hizmetlerle kullanılmak üzere Dış Kaynaklı Uygulamaları kurmanız veya etkinleştirmeniz durumunda, bu Dış Kaynaklı Uygulamalar tedarikçilerine söz konusu Dış Kaynaklı Uygulamalarının Hizmetlerle birlikte çalışabilmeleri için gerekli olabilecek şekilde verilerinize erişmelerine izin verebileceğimizi kabul etmiş bulunmaktasınız. Dış Kaynaklı Uygulama tedarikçilerinin herhangi bir erişimi nedeniyle verilerinizle ilgili herhangi bir ifşa, değişiklik veya silinme nedeniyle tarafımız sorumlu olmayacaktır. Hizmetler söz konusu erişimi kısıtlamanızı sağlayacak yapıda olup, bu bağlamda Kullanıcıların Hizmetlerle birlikte kullanılmak üzere söz konusu Dış Kaynaklı Uygulamalarını kurmak veya etkinleştirmek konusunda kısıtlayabilirsiniz.

5.3Dış Kaynaklı Uygulama Hizmetleri ile Entegrasyon.  Hizmetler Dış Kaynaklı Uygulamaları ile (örneğin Google, Facebook veya Twitter uygulamaları) çalışmak üzere tasarlanan özellikler içerebilir. Bu gibi özellikleri kullanmak için, söz konusu Dış Kaynaklı Uygulamaları sağlayıcılarından erişim elde etmelisiniz. Bu gibi bir uygulamanın sağlayıcısı tarafından makul şartlar üzerinden ilgili Hizmet özellikleriyle birlikte çalışmak için bu uygulamaları daha fazla sunulmaması durumunda, sizlere herhangi bir geri ödeme, kredilendirme veya başka bir tazminat hakkı tanımaksızın, söz konusu Hizmet özelliklerini daha fazla sunmayabiliriz.

 

6.ARAÇLAR

6.1Araçlar, Biz zaman zaman sizlere ilgili sitenin kontrol panelinde veya benzer bir tanımla tanımlanan herhangi bir bağlı web sitesinde bulunan ve bunlarla sınırla olmayan kiralamış olduğunuz hizmetlere ek ve/veya kiralanan hizmetin online veya offline programlar ile uygulama, uyarlama ve diğer danışmanlık hizmetleri de dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan ürün veya hizmetler sunabiliriz.

 

7.KİRALANAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLER VE ÖDEME

7.1Ücretler. İşbu sözleşme kapsamındaki Sipariş Formlarında belirtilen tüm ücretleri ödemelisiniz. İşbu sözleşmede veya Sipariş Formunda aksine belirtilen durumların haricinde (i) ücretler, mevcut kullanım oranlarına değil, kiralanan hizmetlere dayalıdırlar, (ii) ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen ücretler geri alınamaz ve (iii) kiralanan Kullanıcı abonelik sayısı Sipariş Formunda belirtilen ilgili abonelik süresi boyunca azaltılamaz. Kullanıcı abonelik ücretleri, abonelik başlangıç tarihi ve bu tarihin her bir aylık yıl dönümünden başlayan aylık dönemlere dayalıdırlar; bu nedenle aylık bir dönemin ortasında eklenen Kullanıcı abonelikleri ücretleri tüm aylık dönem ve abonelik süresince kalan aylık dönemler için ödenecektir. Yenilenecek dönemlerde sitede ilan edilen güncel fiyatlar geçerli olacaktır.

7.2Faturalandırma ve Ödeme. Bizlere geçerli ve güncel kredi kartı bilgilerini sunmalısınız. Bizlere kredi kartı bilgileri temin ettiğiniz takdirde, Madde 12.2’de (Kiralanan Kullanıcı Aboneliklerinin Süresi) asıl abonelik süresi ve herhangi bir yenilenen abonelik süreleri için Sipariş Formunda listelenen tüm Hizmetler için söz konusu kredi kartını borçlandırmamıza yetki vermiş sayılırsınız. Kredi kartınızdan söz konusu çekimler peşinen ve geçerli Sipariş Formunda belirtilen bilgilere göre yapılacaktır. Tarafımıza eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüsünüz.

7.3Geciken Ödemeler. İşbu sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetlerimiz için Madde 7.1’de (Ücretler) belirtilen ücretlerin, Madde 7.2’ye (Faturalama ve Ödeme) göre ödemesini tahsil edemediğimiz durumda sistem ilgili sitede veriler uyarılar doğrultusunda sipariş formunda belirtilen üyelik bitiş tarihinden sonra kullanıma kapatılıp. Ödemenin yapılmasının ardından otomatikman kullanılabilir hale gelecektir.

7.4Hizmetlerin Durdurulması ve Hızlandırma. İşbu sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetlerimiz için borçlu olduğunuz herhangi bir tutar (kredi kartınızdan çekmemiz için bize yetki vermiş olduğunuz tutar) 10 gün içinde ödenmez ise, diğer hak ve çözümlerimizi sınırlandırmaksızın, söz konusu yükümlülükler derhal vadesine gelecek şekilde söz konusu sözleşmeler kapsamındaki ödenmeyen ücretleri hızlandırabilir ve söz konusu tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar size sağlanan hizmetleri durdurabiliriz. Size sağlanan hizmetleri durdurmadan önce Madde 13.1’e (Tebligatların Gönderilme Biçimi) uygun olarak, hesabınızın geciktiğine dair, en az 2 gün öncesinden size tebligat göndereceğiz.

7.5Ödeme konusundaki Anlaşmazlıklar.  Uygulanan ücretlerle ilgili bir anlaşmazlık olduğu takdirde makul bir şekilde ve iyi niyet çerçevesi dâhilinde tarafınızca anlaşmazlığı gidermek için uygun şekilde işbirliği yapıldığı durumlarda Madde 7.3 (Geciken Ödemeler) veya Madde 7.4 (Hizmetin Durdurulması ve Hızlandırma) dâhilindeki haklarımızı uygulamayacağız.

7.6Vergiler. Aksi belirtilmediği takdirde ücretlerimiz, herhangi bir yerel, eyalet, belediye, federal veya yabancı makamlar tarafından uygulanılan katma değer, satış vergisi, kullanma veya stopaj vergileri de dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan, tipi ne olursa olsun herhangi bir vergi, harç, resim veya benzeri hükümet vergileri  (müştereken “Vergiler”) içermemektedirler. İşbu sözleşme dâhilindeki kiralamalarınız ile ilgili olarak tüm vergileri ödemekle yükümlüsünüz. İşbu paragraf dâhilinde sizin sorumlu olduğunuz Vergileri ödeme veya tahsil etme konusunda yasal bir yükümlülüğümüz var ise, bu durumda, ilgili vergilendirme makamı tarafından onaylanan geçerli bir vergi muafiyet belgesi tarafınızca bizlere temin edilmediği sürece, uygun tutar sizlere faturalandırılacak ve sizin tarafınızdan ödenmelidir. Bu hususlara açıklık getirmek açısından belirtilmelidir ki, gelirimiz, mülkiyetimiz ve çalışanlarımıza dayalı olarak tarh edilen vergiler için tarafımız münferiden sorumludur.

 

8.MÜLKİYET İLE İLGİLİ HAKLAR

8.1Hizmetlerdeki Hakların Saklanması. İşbu sözleşme dâhilinde belirtilen sınırlı haklara tabii olmak üzere, tüm ilgili fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, Hizmetlerdeki ve bunlarla ilgili tüm hak, unvan ve çıkarların tarafımıza saklı oluğunu belirtmekteyiz. İşbu sözleşme kapsamında açıkça belirtilenlerin haricinde sizlere herhangi bir başka haklar tanınmamaktadır.

8.2Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapmamalısınız (i) herhangi bir üçüncü tarafa, işbu sözleşme veya bir Sipariş Formunda izin verilen durumların haricinde Hizmetler erişmesine izin vermek, (ii) işbu belge kapsamında izin verilen durumların haricinde Hizmetlere dayalı olarak türev çalışmalar üretmek, (iii) kendi intranetiniz veya sair suretle kendi dâhili ticari amaçlarınız için kopyalama veya çerçeveleme haricinde, Hizmetlerin herhangi bir kısmını veya içeriğini kopyalamak, çerçevelemek veya yansıtmak, (iv) Hizmetlere ilişkin tersine mühendislik işlemleri yapmak veya (v) aşağıdaki amaçlar için Hizmetlere erişmek (a) rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak veya (b) Hizmetlerin herhangi bir özellik, işlev veya grafiğini kopyalamak.

8.3Uygulamalarınız ve Kodunuz. Şayet sizin, kendi adınıza hareket eden üçüncü veya taraf olarak veya bir Kullanıcının, Hizmetleri kullanarak uygulamalar veya program kodu oluşturması halinde, sadece, işbu Sözleşmeye uygun olarak Hizmetleri temin etmek için tarafımızın ihtiyaç duyacağı şekilde olmak üzere söz konusu uygulama ve program kodlarını barındırma, kopyalama, iletme, gösterme ve adapte etme konusunda, bizleri yetkilendirmiş sayılırsınız. Yukarıdaki hususlara tabii olmak üzere, bu konudaki herhangi bir fikri mülkiyet hakkı da dâhil olmak üzere, söz konusu uygulama veya program koduna ilişkin olarak işbu Sözleşme dâhilinde sizlerden veya sizin lisans sahiplerinizden hiçbir hak, unvan veya çıkar iktisap etmemekteyiz.

8.4Verileriniz. İşbu sözleşme dâhilinde sizlere tanınan sınırlı haklara tabii olmak üzere, işbu sözleşme kapsamında, bu konudaki herhangi bir fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, verilerinizle ilgili olarak sizlerden veya sizin lisans sahiplerinizden hiçbir hak, unvan veya çıkar iktisap etmemekteyiz.

8.5Öneriler. Hizmetlerin çalışmasına ilişkin olarak, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere tarafınızca temin edilen herhangi bir öneri, geliştirme talebi, tavsiye veya diğer geri bildirimleri Hizmetlerde kullanmak ve bunlara dâhil etmek için ücretsiz, dünya çapında geçerli, feshedilemez ve devamlı bir lisansa sahip olmamız gerekiyor.

 

9.GİZLİLİK

9.1Gizli Bilgilerin Tanımı. İşbu sözleşme kapsamında kullanıldığı üzere, “Gizli Bilgiler” gizli olarak tanımlanan veya bilginin türü nedeniyle ve ifşa edilme durumu dikkate alındığında gizli olduğu anlaşılması gereken, yazılı veya sözlü olsun veya olmasın bir taraf tarafından (“İfşa eden Taraf”) diğer tarafa (“Teslim Alan Taraf”) ifşa edilen tüm gizli bilgiler anlamına gelir. Sizin Gizli Bilgileriniz sizin Verilerinizi; bizim Gizli Bilgilerimiz ise Hizmetleri içerir; her bir tarafın Gizli Bilgileri ise söz konusu taraf tarafından ifşa edilen ticari ve pazarlama planları, teknoloji ve teknik bilgiler, ürün plan ve tasarımları ile iş süreçleri gibi hususların yanı sıra, işbu Sözleşme ve tüm Sipariş Formlarının şart ve koşullarını içermelidir. Bununla birlikte Verileriniz haricindeki Gizli Bilgiler aşağıdaki gibi olan herhangi bir bilgiyi içermemektedir: (i) İfşa eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin kamu tarafından bilinen veya genel olarak kamuya duyurulan, (ii) İfşa eden tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin, İfşa eden Taraf tarafından ifşa edilmeden önce Teslim Alan Taraf tarafından bilinen, (iii) İfşa eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülük ihlal edilmeksizin üçüncü bir taraftan elde edilen veya (iv) Teslim Alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilen.

9.2Gizli Bilgilerin Korunması. Teslim Alan Taraf benzer tipteki kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için sarf ettiği çabanın aynı derecesini sarf ederek (her durumda makul bir çabadan daha az olmamalıdır) aşağıdakileri yapmalıdır: (i) işbu Sözleşmenin kapsamı haricinde İfşa eden Tarafın herhangi bir Gizli Bilgisini kullanmamalıdır ve (ii) İfşa eden Taraf tarafından yazılı olarak yetkilendirildiği durumlar haricinde, İfşa eden Tarafın Gizli Bilgilerine erişimi, işbu Sözleşmeyle tutarlı amaçlar için erişime gereksinim duyan ve buradakilerden daha az hafif olmayan koruma hükümleri içeren Teslim Alan Tarafla gizlilik sözleşmeleri imzalayan kendi ve kendi Bağlı Şirketlerinin çalışanları, yüklenicileri ve temsilcileriyle sınırlandırmak.  Taraflardan hiçbirisi diğer tarafın öncelikli ve yazılı izni olmaksızın, işbu Sözleşmenin veya herhangi bir Sipariş Formunun şartlarını kendi Bağlı Şirketleri ve yasal danışman ve muhasebecileri haricinde başka herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemelidir.

9.3Zorunlu İfşa. Teslim Alan Tarafa bu konuda yasalar tarafından zorunlu kılındığı takdirde İfşa eden Tarafın Gizli Bilgilerini ifşa edebilir fakat bu konuda Teslim Alan Taraf, İfşa eden Tarafa söz konusu zorunlu ifşa hakkında önceden bilgi vermelidir (yasalarca izin verilen kapsamda) ve İfşa Eden Taraf tarafından söz konusu ifşaya ilişkin olarak itiraz davası açılmak istenirse, İfşa eden Tarafın giderlerinde olmak üzere makul desteği sağlamalıdır. Eğer, Teslim Alan Taraf, İfşa eden Tarafın taraf olduğu bir hukuki işlem kapsamında İfşa eden Tarafın Gizli Bilgilerini yasaların zoruyla ifşa etmek zorunda kalırsa ve İfşa eden Taraf bu ifşaya itiraz etmez ise, bu durumda İfşa Eden Taraf, Teslim Alan Tarafa söz konusu Gizli Bilgilere güvenli erişim derleme ve temin etmedeki makul giderler için ödeme yapmalıdır.

 

10.GARANTİLER VE FERAGATLER.

10.1Garantilerimiz. (i) işbu Sözleşmeyi geçerli bir şekilde akdetmiş bulunmakta ve sözleşme akdetme konusunda yasal yetkiye sahip olduğumuzu, (ii) Hizmetlerin, Kullanıcı Kılavuzunda belirtilen şekildeki gibi çalışacaklarını, (iii) Madde 5.3’e (Dış Kaynaklı Uygulamalar Hizmetleri ile Entegrasyon) tabii olmak üzere, Hizmetlerin işlevselliği abonelik süresince önemli ölçüde azalmayacaklarını ve (iv) işbu alt maddenin bir ihlali olmaması şartıyla, sizlere Zararlı Kodları iletmeyeceğimize ve (v) eğer siz veya bir kullanıcı tarafından Zararlı Kodlar içeren bir dosyanın Hizmetlere yüklenilmesi ve daha sonra söz konusu Zararlı Kodu içeren dosyayı indirmesi durumunda,  sizlere Zararlı Kodlar iletmeyeceğimizi garanti ederiz. Yukarıdaki garantilerin herhangi bir ihlali için, tarafınıza tanınan yegane çözüm Madde 12.3’de (Fesih Sonrasında İade veya Ödeme) belirtildiği gibi olmalıdır.

10.2Garantileriniz. İşbu Sözleşmeyi geçerli bir şekilde akdettiğinizi ve akdetme konusunda gerekli yasal yetkiye sahip olduğunuzu garanti etmiş bulunmaktasınız.

 

11.TEMİNATLAR

11.1Tarafınızca Teminat. Verileriniz veya işbu Sözleşmeyi ihlal edecek şekildeki gibi Hizmetleri kullanmanız, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği veya uygunsuz kullandığı veya geçerli yasaları ihlal ettiği yönündeki bir iddiada bulunan üçüncü taraflarca tarafımıza karşı yapılan veya açılan herhangi bir talep, istek, dava veya yasal prosedür (“Tarafımıza karşı Talep”) konusunda bizleri savunmalı ve aşağıdaki şartlar sağlanılmak üzere, Tarafımıza karşı bir Talep nedeniyle bir mahkeme tarafından onaylanan ödeme için tarafımızın ödediği tutarların sonucu olarak ve bu tutarlar için bizleri herhangi bir hasar, avukatlık ücreti ve tarafımıza tarh edilen kesin maliyetler açısından tazmin etmelisiniz: (a) tarafımıza karşı yapılan talep konusunda size derhal yazılı tebligat göndermemiz; (b) tarafımıza karşı talebin savunulması ve çözülmesi konusundaki tüm kontrol yetkisini sizlere vermemiz (söz konusu çözüm / ödeme bizleri tüm yükümlülükten şartsız bir şekilde muaf bırakmadıkça, tarafımıza karşı herhangi bir talebi çözümlemeyebileceğiniz hususu dikkate alınması şartıyla); ve (c) sizin masrafınızda olmak üzere bizlere tüm makul desteğin sunulması.

 

12.SÜRE VE FESİH

12.1Sözleşmenin Süresi. İşbu Sözleşme, tarafınızca kabul edildiği tarih itibarıyla başlamaktadır ve işbu Sözleşmeye uygun olarak verilen tüm Kullanıcı abonelikleri bitene kadar veya sonlandırılana kadar devam etmelidir. Şayet Hizmetleri ücretsiz deneme süresi boyunca kullanır ve bu sürenin sonundan önce bir abonelik kiralamazsanız, işbu Sözleşme ücretsiz deneme süresinin sonunda sona erecektir.

12.2Kiralanan Kullanıcı Aboneliklerinin Süresi. Tarafınızca kiralanan kullanıcı abonelikleri geçerli Sipariş Formunda belirtilen tarihte başlamaktadırlar ve burada belirtilen abonelik süresi boyunca devam ederler. Geçerli Sipariş Formunda aksi belirtilen yerlerin haricinde ve her bir taraf tarafından ilgili abonelik süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce yenilemenin yapılmayacağına dair diğerine online tebligat göndermedikçe, tüm Kullanıcı abonelikleri otomatik olarak süresi sona eren abonelik süresine sipariş formundaki abonelik süresinin aynısı otomatik yenilenir. Bu gibi herhangi bir yenileme süresince uygulanılacak olan ünite başına fiyatlandırma, fiyatlandırma artışının yenileme sonrasında geçerli olacaktır

12.3Fesih Sonrasında İade veya Ödeme. İşbu sözleşmenin gerekçe ile tarafınızca fesih edilmesi halinde, sizlere, ilgili fesih tarihinden sonra, tüm aboneliklerin kalan süresini kapsayacak önceden ödemiş olduğunuz ücretleri iade etmeliyiz. Sözleşmenin gerekçe ile tarafımızca fesih edilmesi durumunda, ilgili fesih tarihinden sonra, tüm Sipariş Formlarının geri kalan süresini kapsayan herhangi bir ödenmemiş tutarı tarafımıza ödemelisiniz. Hiçbir durumda hiçbir fesih, fesih tarihinden önceki dönem için tarafımıza ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ve ücreti ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmayacaktır.

12.4Verilerinizin İadesi. Kiralanan bir Hizmet aboneliğinin sona ermesinden sonra 15 gün içerisinde ilgili sitenin kontrol panelinde ki yedekler alanından veya benzer bir tanımla tanımlanan alandan eklerle birlikte Microsoft SQL yedek dosyası (.bak) olarak indirmeniz üzere sunacağız. Söz konusu 15 günlük süreden sonra, verilerinizi tarafınızca yapılan talep üzerine, sizlere, eklerle birlikte Microsoft SQL yedek dosyası (.bak) olarak 60 günlük süre içerisinde vereceğiz. Söz konusu toplam 75 günlük süreden sonra,  herhangi birisini muhafaza veya temin etme yükümlülüğümüz ortadan kalkmakla birlikte, yasal açıdan yasaklanmadığı sürece, sistemlerimizde bulunan veya sair suretle mülkiyetimiz veya kontrolümüz dâhilindeki tüm verilerinizi silmeliyiz.

12.5Sözleşmenin Feshinden Sonra Geçerli Kalacak Hükümler. Madde 7 (Kiralanan Hizmetlere ilişkin Ücretler ve Ödemeler), 8 (Mülkiyet ile İlgili Haklar), 9 (Gizlilik), 11 (Teminatlar), 12.3 (Fesih Sonrasında İade veya Ödeme), 12.4 (Verilerinizin İadesi), 13 (Sözleşmeyi akdettiğiniz Taraf, Tebligatlar, Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi ) ve 14 (Genel Hükümler) işbu Sözleşmenin herhangi bir fesih veya sona ermesinden sonra da geçerli olmalıdırlar.

 

13.SÖZLEŞMEYİ AKDETTİĞİNİZ TARAF, TEBLİGATLAR, GEÇERLİ YASA VE YARGI YETKİSİ

13.1Tebligatların Gönderilme Biçimi. İşbu sözleşme dâhilinde aksi belirtilmediği sürece, işbu sözleşme dâhilindeki tüm tebligat, izin ve onaylar yazılı olarak düzenlenmelidirler ve aşağıdaki koşullardan gerçekleştirildikten sonra verilmiş olarak kabul edilecektir: (i) elden teslimat, (ii) posta gönderiminden sonra ikinci iş günü, (iii) faks ile teyit sonrasında ikinci iş günü veya (iv) e-mail ile gönderim sonrasında birinci iş günü (bununla birlikte e-mail fesih veya tazmin edilebilir talepler için yeterli olmamalıdır). Tarafınıza ilişkin faturalandırma ile ilgili tebligatlar sizin tarafınızca belirtilen ilgili faturalandırma adresine gönderilmelidir. Tarafınıza gönderilecek tüm diğer tebligatlar ise, sizin tayin edeceğiniz ilgili Hizmet sistem yöneticisine gönderilmelidir.

13.2İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, anlaşmazlıkların çözümünde Çağlayan’daki İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

 

14.GENEL HÜKÜMLER

14.1Tarafların İlişkisi. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme taraflar arasında bir ortaklık, bayilik, ortak girişim, mümesillik, emanet veya istihdam ilişkisi oluşturmamaktadır.

14.2Üçüncü Taraf Lehtarlarının Olmaması. İşbu sözleşmeye ilişkin olarak üçüncü taraf lehtarları söz konusu değildir.

14.3Feragat. Taraflardan hiçbirisinin işbu Sözleşme dâhilindeki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmada gecikmesi söz konusu hakkın bir feragati anlamına gelmemelidir.

14.4Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasalara aykırı olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm mahkeme tarafından değiştirilmelidir ve asıl hükmün tüm amaçlarını karşılayacak şekilde yasalar tarafından izin verilen en geniş kapsam dâhilinde yorumlanmalıdır ve ayrıca işbu Sözleşmenin geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam etmelidir.

14.5Vekillik Ücretleri. Tarafınızca Madde 7.2’nin (Faturalandırma ve Ödeme) ihlal edilmesinden sonra işbu Sözleşme dâhilinde tarafımıza borçlu olunan herhangi bir ücret veya ödemelerin tahsili için tarafımızın yapmış olduğu tüm yasal vekillik ücret ve diğer giderleri talep üzerine bizlere ödemelisiniz.

14.6Devir. Üye yazılı izni olmaksızın yasal prosedürlerle olsun veya olmasın işbu sözleşme dâhilindeki kendi hak ve yükümlülüklerinden hiçbirisini devredemez.

14.7Tüm Sözleşme. İşbu sözleşme buradaki tüm ekler ve zeyilnamelerle ve ayrıca tüm Sipariş Formlarıyla birlikte, taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil etmekte ve bundan önce taraflar arasında bu konuda yapılmış olan, sözlü veya yazılı herhangi bir sözleşme, teklif ve beyanları etkisiz kılmaktadır. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmünün hiçbir değişikliği, tadili veya feragati yazılı olarak yapılmadıkça ve taraflarca imzalanmadıkça veya söz konusu değişiklik, tadil veya feragatin yönlendirilmek istendiği taraf tarafından elektronik olarak kabul edilmedikçe geçerli değildir. Bununla birlikte işbu Sözleşme ve bu sözleşmenin herhangi bir eki veya herhangi bir Sipariş Formunun hükümleri arasında herhangi bir tutarsızlık meydana geldiği takdirde söz konusu ekin veya Sipariş Formunun şart ve koşulları geçerli olacaktır. Buradaki hiçbir terimi aksine yorumlamaksızın, kiralama siparişinizde veya diğer sipariş dokümantasyonundan (Sipariş Formları hariç) yer alan hiçbir şart ve koşul işbu Sözleşmeye dâhil edilmemelidir ve bunun bir parçasını teşkil etmemelidir ve söz konusu tüm şartlar veya koşullar geçersiz ve etkisiz olmalıdırlar.